Nasci informatie

Hulpverlener

In deze moeilijke tijden zetten wij ons meer dan ooit in voor het welzijn van (kans)arme kinderen, de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Om het welzijn van deze kinderen te bevorderen, geven wij steun en bijstand aan moeders die zich in een probleemsituatie bevinden.

Welke hulpverleners kunnen op ons rekenen?
Hulpverleners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen kinderen en moeders in nood, die nergens anders terecht kunnen voor hulp, doorverwijzen naar NASCI vzw.

Brusselse instellingen, zoals afdelingen van Kind en Gezin, Kind en Preventie, O.N.E.’s, O.C.M.W.’s, C.A.W.’s, sociale diensten van ziekenhuizen, scholen, politie, opvanghuizen, centra voor familieplanning, gemeentelijke diensten, evenals dokters, verpleegsters, sociaal-assistenten en aanverwante hulpverleners, kunnen contact opnemen met NASCI.

Elke vraag voor hulpverlening wordt besproken en onderzocht.

Wie komt in aanmerking voor ondersteuning?
NASCI is er in de eerste plaats voor kwetsbare moeders en kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die over weinig of geen inkomen beschikken en die nergens anders terecht kunnen. Alleenstaande papa’s die in armoede leven worden uiteraard ook geholpen.

In principe kan iedere Brusselse inwoner die in (kans)armoede leeft een beroep doen op hulp van NASCI, voor zover de middelen en mogelijkheden dit toelaten. Er is immers maar één NASCI voor het gehele gewest. Daarom geven wij voorrang aan zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden, en die tijdelijk of structureel niet (meer) in de levensbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Wie reeds van OCMW-steun en kindergeld geniet, kunnen wij helaas niet helpen, ook al beseffen we dat die gezinnen het eveneens bijzonder moeilijk hebben. Er zijn hierbij wel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een hoge schuldenlast, een overlijden, een dure medische behandeling van een familielid, H.I.V. besmette moeders, … Elke situatie is uniek en vraagt daarom steeds een gedegen overleg tussen NASCI en de hulpverlener die een gezin wenst door te verwijzen.

NASCI steunt hulpbehoevenden, ongeacht hun afkomst of sociale status: landgenoot, immigrant, asielzoeker of iemand in afwachting van een regularisatie. Het kinderwelzijn gaat voor alles!

Hoe ga je te werk?
Als hulpverlener hoef je slechts twee dingen te doen: bellen voor een afspraak en een ingevuld formulier meegeven aan de moeder. Daarna nemen wij het van je over.

Armoede neemt zienderogen toe en dus ook de vraag naar hulpverlening. Wegens de toenemende vraag naar ondersteuning is het raadzaam om nieuwe gezinnen of moeders enkel door te verwijzen na een telefonische afspraak met een stafmedewerker van NASCI. Na een eventueel akkoord krijgt de hulpverlener een afspraakdatum voor de moeder. Hierna dient de hulpverlener aan de doorverwezen moeder enkel nog een volledig ingevuld formulier ‘aanvraag voor hulpverlening’ mee te geven. Bij haar eerste afspraak brengt zij dit aanvraagformulier mee. Hierdoor krijgt het NASCI-team voldoende inzicht in haar situatie om een ongedwongen gesprek op gang te brengen.

Onze ‘aanvraag voor hulpverlening’ kan je hier downloaden in Word-formaat.

Opgelet! Gelieve dit formulier volledig ingevuld aan de moeder mee te geven, en dus niet e-mailen of op te sturen!

Hulpaanvraag downloaden

Hoe verloopt de hulpverlening?
Pas na telefonisch of persoonlijk gesprek met de hulpverlener krijgt de hulpbehoevende ouder een afspraak. Zo zorgen we samen met de hulpverlener voor een degelijke selectie om er zeker van te zijn dat wie echt hulp nodig heeft die ook daadwerkelijk krijgt.

Elk verzoek om hulp wordt onderzocht. Na een uitgebreid intakegesprek wordt de hulpbehoevende ouder ingeschreven. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie begint direct met het aanbieden van een zeer concrete ondersteuning. We bieden hulp op maat van het gezin en dit zowel op materieel als op sociaal-maatschappelijk en/of medisch gebied. Voor problemen die we zelf niet kunnen oplossen verwijzen wij de ouder door naar de gepaste Brusselse instellingen die dat hopelijk wel kunnen.

De periode van materiële steun die NASCI biedt, is afhankelijk van de specifieke gezinsbehoeften.

Dit kan gaan van een éénmalige ondersteuning tot maximaal 12 maanden.

Vaak zijn ook 12 maanden materiële hulp onvoldoende, maar de vraag overstijgt helaas onze mogelijkheden. Daarom trachten wij de moeders en kinderen zoveel mogelijk op weg te helpen om hun situatie te verbeteren. We laten ze niet zomaar in de kou staan.

Op die manier kunnen zoveel mogelijk kinderen en moeders van onze hulpverlening genieten. Een moeder kan na het beëindigen van de materiële steun wel onbeperkt blijven deelnemen aan de andere activiteiten bij NASCI. Zij blijft altijd welkom!

Meer weten?

JAARVERSLAG

WAT DOET NASCI?

Hulpverlener
Hulpverlener
Hulpverlener
Hulpverlener