Nasci informatie

NASCI bezoeken

Bedrijven, scholen, overheden, hulpverlenende organisaties en andere belangstellenden die met eigen ogen willen zien hoe het er bij NASCI aan toegaat, zijn welkom voor een persoonlijk bezoek.

Een tijdige aanvraag is wel gewenst.

Met veel plezier geeft iemand van het team een rondleiding met een uitgebreide toelichting over onze werking.

Zo hopen we niet alleen begrip, erkenning en solidariteit op te wekken voor onze kwetsbare doelgroep, maar ook de band met onze gulle gevers te verstevigen.

CONTACT

NASCI bezoeken