Nasci informatie

Raad van bestuur

NASCI vzw - Dienstencentrum voor het Kind werd administratief opgericht op 19 mei 1998. Het centrum zelf werd operationeel in december 2003.

Samenstelling van het bestuursorgaan
De eerste samenstelling gebeurde op 19/05/1998 (publicatie Belgisch Staatsblad).

De laatste officiële wijziging van de beheersorganen vond plaats tijdens de Algemene Vergadering van 17/03/2017. De aanpassingen van de samenstelling van de beheersorganen werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en telkens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  • Voorzitter Chris Louwet
  • Ondervoorzitter Leona Willems
  • Secretaris Charlotte De Vestele
  • Penningmeester Nic Van Craen
  • Bestuursleden Claudine De Cuyper, Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline Logie, Miet Mertens, Veerle Pashley, Anja Strubbe, Mariet Vandersmissen en Anita Vermeulen.
  • Leden Algemene Vergadering Alle bestuursleden, Daniël Suy en Alain Van Vossel.