Nasci informatie

Stage lopen bij NASCI

NASCI geeft studenten graag de kans om kennis en ervaring op te doen met onze specifieke doelgroep, met name alleenstaande moeders en gezinnen met jonge kinderen die in kansarmoede leven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een stage is voor ons in wederzijds belang: enerzijds geven wij volop aandacht en coaching met respect voor de student en het leerproces; anderzijds groeit de waardering voor onze multiculturele werking, het discrete medeleven met kwetsbare mensen en de interesse voor de bestrijding van kinderarmoede in een grote stad.

Wie komt hiervoor in aanmerking:

  • studenten sociaal maatschappelijk werk
  • studenten orthopedagogie
  • studenten toegepaste psychologie
  • studenten gezinswetenschappen
  • studenten (sociale) verpleegkunde/vroedkunde
  • studenten logistiek assistentie

Om praktische en organisatorische redenen bieden we enkel stageplaatsen aan voor een periode van minstens vier weken, minimum halftijds, en dit een tot tweemaal per schooljaar.

Voor studenten HSO met een sociale opdracht vragen we een inzet van minimum 20 uur.

Interesse?
Stuur enkele maanden voor aanvang van de stageperiode een e-mail met motivatiebrief naar nascivzw@skynet.be t.a.v. de directie.

We willen je graag ontmoeten.

CONTACT

Stage lopen bij NASCI
Stage lopen bij NASCI