Nasci informatie

Wat doet NASCI?

NASCI zet zich hoofdzakelijk in voor jonge, vaak alleenstaande moeders die het moeten redden zonder enig inkomen of met bitter weinig eigen middelen van bestaan.

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen deze moeders en hun kinderen nergens anders terecht in de bestaande Brusselse hulpverlening.

NASCI bestrijdt (kans)armoede door het aanbieden van:

 • concrete materiële eerstelijnshulp voor een welbepaalde periode;
 • laagdrempelige opvoedingsondersteuning, sociaal-maatschappelijke informatie en persoonlijke en medische eerstelijnshulp;
 • ontmoetingsmomenten en ontspanningsactiviteiten;
 • juiste doorverwijzing naar de gepaste Brusselse instellingen en diensten voor problemen die NASCI zelf niet kan oplossen.

NASCI geeft geen financiële steun!

Algemene doelstellingen:

 • binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief bijdragen aan de bestrijding van (kans)armoede en sociale uitsluiting;
 • het ten uitvoer brengen van daadwerkelijke ondersteuning waarbij samen met de doelpersonen de gehele problematiek of specifieke hulpbehoefte wordt aangepakt;
 • een kindvriendelijk, laagdrempelig, warm en vertrouwd open huis zijn, waar het welzijn van kinderen en moeders centraal staat;
 • optreden als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen;
 • een vertrouwensrelatie met de doelgroep opbouwen en de evolutie van (kans)armoede in Brussel nauwkeurig opvolgen;
 • het inrichten van ‘Mama’s Club’, een wekelijkse ontmoetingsnamiddag met een speciale badruimte voor baby’s, een speelruimte voor de allerkleinsten en ontspannende activiteiten;
 • het aanbieden van zinvolle vorming via workshops, infosessies en opvoedkundige ondersteuning ter versterking van de doelgroep;
 • het organiseren van plezierige ontmoetingsmomenten voor moeders en kinderen, zoals een jaarlijks multicultureel familiefeest of een gezamenlijk uitstapje;
 • dienst doen als sociaal informatiepunt voor (kans)armen en, waar nodig of gewenst, met correcte een doorverwijzing naar de juiste instanties;
 • samen met partners een preventieve eerstelijns gezondheidsadvies bieden aan (kans)arme moeders en kinderen die (nog) niet kunnen genieten van reguliere gezondheidszorg;
 • inhoud geven aan ons project Mediconsult omtrent anticonceptie, borstvoeding en gezonde voeding voor baby’s en peuters;
 • het aanzetten tot een dynamische vrijwilligerswerking met een positieve kijk op diversiteit en multiculturaliteit;
 • het verschaffen van stageplaatsen en mogelijkheden voor Alternatieve Gemeenschapsdienst;
 • interesse kweken voor onze werking en de problematiek van onze doelgroep via rondleidingen in ons huis of door aanwezigheid van NASCI tijdens relevante bijeenkomsten;
 • het uitbouwen van een respectvolle, proactieve relatie met ons netwerk van hulpverleners;
 • initiatieven ontplooien voor fondsenwerving en sponsoring aanvragen;
 • als gesubsidieerde vereniging de verstandhouding met bevoegde administraties en bestuurders in ere houden door overheidsopdrachten in goed overleg op een professioneel verantwoorde wijze uit te voeren.

NASCI wil binnen de grootstedelijke Brusselse samenleving meer solidariteit teweegbrengen en het algemeen sociaal-maatschappelijk engagement bevorderen.
Het recht op kinderwelzijn komt op de eerste plaats!

Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?