Nasci informatie

Wie is NASCI?

Ieder kind heeft recht op een optimale opvoeding en een eerlijke start in het leven. Het welzijn van het kind komt op de eerste plaats.

De vzw NASCI is een ‘Dienstencentrum voor het Kind’. Haar werkterrein en haar maatschappelijke zetel bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteiten van NASCI worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gemeente Schaarbeek.

Naar verhouding telt Brussel meer kinderen, meer alleenstaande moeders, allochtonen en meer kansarmen dan Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat iedereen – en vooral elk kind – recht heeft op een volwaardig menselijk bestaan, reikt NASCI een helpende hand aan moeders met kinderen die het bijzonder moeilijk hebben, en veelal nergens anders terecht kunnen.

Onze visie:
Ernstige armoede heeft vele gezichten. Elk verhaal is uniek. Het verzachten van het armoedeprobleem vraagt dan ook een veelomvattende aanpak op diverse terreinen. Door een moeder weerbaar te maken, haar meer inzicht te geven en haar zelfvertrouwen te vergroten, zal zij sterker staan in de opvoeding van haar kinderen. Zo werken wij samen met de moeders aan een betere basis voor de toekomst van kansarme kinderen.

Onze missie:
NASCI kiest voor een zeer uitgebreide totaalbenadering van haar doelgroep: maatschappelijk kwetsbare moeders en kinderen die nergens anders terecht kunnen voor hulp.

NASCI ontplooit een ondersteuning die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. NASCI biedt hiertoe een laagdrempelig onthaalpunt, een individuele begeleiding op maat van de hulpbehoevende doelgroep en een sociaal versterkende groepswerking.

NASCI werkt voor het bereiken van haar doelstellingen samen met relevante partners uit het Brusselse werkveld en betrekt hierin waar mogelijk ook vrijwilligers.

NASCI staat in voor een toegankelijk, kindvriendelijk huis, een kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en maakt zich sterk voor diversiteit en multiculturaliteit, verdraagzaamheid, medeleven en solidariteit.

NASCI is een onafhankelijke organisatie waar etnische afkomst en levensbeschouwing geen enkele rol spelen. Het verbeteren van de kansen van arme kinderen, hier en nu, is ons hoofddoel.

Daarom helpen wij moeders en gezinnen in hun dagelijkse strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het welzijn van het kind komt op de eerste plaats!

Nadere informatie vind je in ons jaarverslag.

JAARVERSLAG

RAAD VAN BESTUUR

Wie is NASCI?
Wie is NASCI?
Wie is NASCI?