Nasci informatie

Wie kan bij NASCI terecht?

NASCI is er in de eerste plaats voor kwetsbare moeders en kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die over weinig of geen inkomen beschikken en die niet in aanmerking komen voor de gangbare sociale hulpverlening.

Het gaat met name vooral om zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden, en die door omstandigheden tijdelijk of structureel niet meer in het levensonderhoud van hun kinderen en van zichzelf kunnen voorzien. Maar ook alleenstaande papa’s die in armoede leven, kunnen bij NASCI terecht.

Iedereen die in (kans)armoede leeft in het Brusselse kan rekenen op hulp van NASCI, voor zover onze middelen en mogelijkheden dit toelaten.

NASCI steunt kwetsbare mensen, ongeacht afkomst of sociale status: landgenoot, immigrant, asielzoeker of iemand in afwachting van een regularisatie… het maakt niet uit.

Het welzijn van het kind primeert.

Zelf hulp nodig? Of op zoek naar specifieke hulp voor een mama? Klik op de knop ‘Hulpverlener’

HULPVERLENER

Wie kan bij  NASCI terecht?
Wie kan bij  NASCI terecht?