Nasci informatie

Word vrijwilliger

De inbreng van vrijwilligers vertrekt bij NASCI steeds vanuit een positieve kijk op diversiteit, verdraagzaamheid, multiculturaliteit, respect en solidariteit. Intense voldoening en veel plezierige samenwerkingsmomenten, dat is wat het oplevert voor wie ons actief wil bijstaan.

Naast de financiële middelen om allerhande benodigdheden aan te schaffen, en het materiaal dat door solidaire medemensen wordt aangebracht, heeft NASCI ook veel nood aan helpende handen. Teamwerk, discretie, openheid, sociaal engagement en verantwoordelijkheidszin zijn hierbij belangrijke vereisten.

Onze vrijwilligers zijn zeer divers qua leeftijd, afkomst, scholing cultuur en taal, maar allen zetten ze zich in om onze werking mogelijk te maken. Vaak met hart en ziel. Ook voor hen is ons huis een warm huis vol zinvolle activiteiten waar ze goed bij voelen.

Dagelijks brengen mensen ons allerlei nuttige spullen voor (kans)arme moeders die tweemaal per week komen aankloppen voor de dingen die hun kinderen nodig hebben. Het klinkt eenvoudig, maar in praktijk vraagt dit heel wat organisatie. Alles wat bij NASCI binnenkomt dient eerst gesorteerd, nagekeken en opgefrist te worden en daarna op de juiste plek gelegd. Kledingpakketten voor meisjes en jongens worden per leeftijd samengesteld. Klaar om uit te delen. Ook speelgoed ontsnapt niet aan een grondige inspectie, voordat het weer in kinderhanden terecht komt. Ook andere activiteiten vragen om voorbereiding en begeleiding. Bijvoorbeeld het voorzien van kinderopvang tijdens vormingen en workshops, het klaarmaken van hapjes en drankjes of het uitvoeren van kleine klusjes en herstellingen. Kortom: er is altijd werk genoeg voor iedereen.

NASCI is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die graag in een meertalig en multicultureel kader vertoeven, en die zelfstandig of in groep en met voldoende praktisch inzicht concreet een handje willen toesteken.

We zoeken vooral mensen die tijdens de kantooruren ons vast vrijwilligersteam komen versterken. Bij voorkeur op dinsdag en/of donderdag. Andere dagen zijn bespreekbaar. In het begin vragen we je om binnenkomend materiaal te sorteren en weg te leggen. Nadien maak je eventueel kledingpakketten om mee te geven aan hulpbehoevende ouders, of zorg je voor de opvang van moeders en kinderen tijdens de ‘Mama’s Club’ namiddagen, of wordt je ambassadeur, of vind je nog iets anders om je nuttig te maken. Een inzet van minimum vier uur per week is wel gewenst.

Maak je deel uit van een groep en zie je kans om met vijf of zes personen éénmalig te komen helpen? Ook dat kan!

Neem gerust contact op voor nadere informatie.

CONTACT

Word vrijwilliger
Word vrijwilliger
Word vrijwilliger