Welzijn en sociale inclusie creëren voor gezinnen in kansarmoede, daar gaan we voor.

NASCI is een onafhankelijk, toegankelijk, kindvriendelijk huis waar mama’s (en papa’s) terechtkunnen voor kwalitatieve professionele hulpverlening.
We staan voor diversiteit en multiculturaliteit, verdraagzaamheid, medeleven en solidariteit. Het hier en nu verbeteren van de kansen van kinderen, dat is ons doel.

Voor wie?

Ben je een alleenstaande (toekomstige) mama (of papa) die over weinig of geen inkomen beschikt en kom je niet in aanmerking voor reguliere sociale hulpverlening? Dan kan je wél bij NASCI terecht. Ook gezinnen in (tijdelijke) moeilijkheden zijn welkom.

Waar?

NASCI heeft twee locaties. Onze eerste ligt in een mooi gerenoveerd, kindvriendelijk, gezellig en efficiënt ingericht huis in Schaarbeek. Twee dagen per week vind je ons ook in hartje Brussel in het 'HuisvandeMens’. In beide locaties krijg je gegarandeerd een warm en professioneel onthaal. Welkom!

Wat doen we?

NASCI creëert welzijn en sociale inclusie via

  • Materiële hulp (van één keer tot een jaar lang)
  • Mediconsult: medische hulp voor mama’s en kinderen
  • Ondersteuning bij het opvoeden
  • Sociale informatie en doorverwijzingen
  • Gezellige ontmoetingsmomenten en uitstappen
  • Vormingen

NASCI geeft geen rechtstreekse financiële steun aan ouders of gezinnen, maar kan jouw steun goed gebruiken voor haar werking.

In welke taal?

Onder collega’s spreken we Nederlands en Frans, maar wij hebben collega’s die Arabisch, Russisch, Turks, Bulgaars, Peul, Engels, Italiaans of Spaans spreken. Met de mama’s spreken we Frans, Engels en Nederlands en indien mogelijk en nodig hun moedertaal.

hoe kan ik nasci steunen?

Onze visie en missie

Door een moeder weerbaar te maken, haar inzichten te geven en haar zelfvertrouwen op te krikken, staat ze sterker. Dat komt de opvoeding van haar kinderen alleen maar ten goede.

Welzijn en sociale inclusie creëren voor mensen in kansarmoede is een veelzijdig verhaal dat een aanpak op verschillende domeinen vereist. Samen met moeders werken we aan een betere basis voor de toekomst van hun kinderen.

Maatschappelijk kwetsbare moeders en kinderen die nergens anders terecht kunnen voor hulp, kunnen hiervoor wél bij NASCI terecht.

Ondersteuning op maat en in groep

NASCI ontplooit een ondersteuning die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. NASCI biedt hiertoe een laagdrempelig onthaalpunt, een individuele begeleiding op maat van de hulpbehoevende doelgroep en een sociaal versterkende groepswerking aan.

Onze doelstellingen

NASCI wil in de grootstedelijke context van Brussel solidariteit teweegbrengen en een maatschappelijk sociaal engagement bevorderen binnen onze samenleving. NASCI beoogt een integrale benadering en aandacht voor verschillende problematieken van een gezin dat in armoede (over)leeft. Het welzijn en de rechten van elk kind primeren.
Meer weten? Klik hier voor meer info over onze doelstellingen.

doelstelling 1

Brusselbreed en werken

In het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëren we welzijn en sociale kansen voor kinderen in kansarmoede. We kijken welke specifieke behoeften ze hebben en spelen daar op in. Ook in sociale netwerken en overlegorganen zijn we een actieve partner.

doelstelling 2

Spullen aanbieden

Zowel voor ouders als kinderen bieden we materiële en hygiënische benodigdheden zoals kledij, schoenen, speelgoed, beddengoed, schoolmateriaal, luiers, verzorgings- en menstruatieproducten aan.

doelstelling 3

Informeren en doorverwijzen

We ondersteunen opvoedkundig, we fungeren als een sociaal informatiepunt voor mensen in kansarmoede, we verwijzen door waar nodig en we werken voor én samen met onze doelgroep.

doelstelling 4

Medische hulp bieden

Aan kwetsbare kansarme moeders en kinderen die (nog) niet kunnen genieten van reguliere gezondheidszorg bieden we persoonlijke eerstelijnsgezondheidszorg aan, in samenwerking met partners. We doen aan algemene gezondheidspreventie en -voorlichting en we sensibiliseren over de geldende veiligheidsmaatregelen en vaccinaties.

doelstelling 5

Een open huis zijn

We zijn een warm, laagdrempelig, vertrouwd, kindvriendelijk en open huis waar een luisterend oor, hartelijkheid en professionele ondersteuning boven alles staat. We organiseren ook workshops, recreatieve activiteiten en wekelijkse ontmoetingsmomenten op maat van onze mama’s.

doelstelling 6

Dynamisch vrijwilligen

Onze vrijwilligerswerking is dynamisch en gestoeld op diversiteit en multiculturaliteit. We bieden stageplaatsen aan en stimuleren ook alternatieve gemeenschapsdienst.

doe een gift •