HULP AANVRAGEN

Hulpverleners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen gezinnen in nood, die nergens anders terechtkunnen voor hulp, doorverwijzen naar NASCI. Elke vraag voor hulpverlening wordt onderzocht en besproken.

 

Daarvoor dien je een formulier in te vullen en het volledig ingevuld aan de moeder mee te geven. Het eerste contact met de mama (of papa) in kwestie, gebeurt altijd in Schaarbeek.

download de hulpaanvraag in het NL
Telechargez la demande d'aide en FR

Hoe ga je te werk?

1. Neem telefonisch contact op met NASCI.
2. Geef een ingevuld formulier mee aan de ouder.
Daarna nemen wij het van je over.

Welke hulpverleners kunnen naar ons doorverwijzen?

Hulpverleners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen gezinnen in nood, die nergens anders terecht kunnen voor hulp, doorverwijzen naar NASCI.

 

Brusselse instellingen, zoals afdelingen van Kind en Gezin, Wiegwijs, ONE, OCMW, CAW, sociale diensten van ziekenhuizen, scholen, politie, opvanghuizen, centra voor familieplanning, gemeentelijke diensten, maar ook dokters, verpleegsters, sociaal assistenten en aanverwante hulpverleners kunnen contact opnemen met NASCI.

 

We bespreken en onderzoeken elke hulpaanvraag.

Welke talen spreken de collega’s?

Onder collega’s spreken we Nederlands en Frans, maar we hebben collega’s die Arabisch, Russisch, Turks, Bulgaars, Peul, Engels, Italiaans of Spaans spreken. Met de mama’s spreken we Frans, Engels en Nederlands en indien mogelijk en nodig hun moedertaal.

Wie komt in aanmerking voor ondersteuning?

NASCI is er in de eerste plaats voor kwetsbare (alleenstaande) gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die over weinig of geen inkomen beschikken en die nergens anders terechtkunnen. Elke situatie is uniek en vraagt daarom steeds een overleg tussen NASCI en de hulpverlener die een gezin wenst door te verwijzen.

 

NASCI steunt gezinnen ongeacht hun afkomst of sociale status.

Hoe verloopt de hulpverlening?

Na een telefonisch of persoonlijk gesprek met de hulpverlener kan de ouder langskomen. Zo zorgen we er samen voor dat wie écht onze hulp nodig heeft, die ook krijgt.

 

Elk verzoek om hulp wordt onderzocht. Na een uitgebreid intakegesprek wordt de ouder ingeschreven. We bouwen een vertrouwensrelatie op en geven concrete ondersteuning op maat van het gezin op materieel, sociaal-maatschappelijk en/of medisch vlak. Voor problemen die we zelf niet kunnen oplossen, verwijzen we door naar een Brusselse instelling die dat hopelijk wel kan.

 

De periode van NASCI’s materiële steun kan gaan van een éénmalige ondersteuning tot maximaal twaalf maanden. De vraag is helaas groter dan het aanbod. Met de einddatum van een jaar materiële steun kunnen we zoveel mogelijk kinderen en moeders helpen. Op de activiteiten staat gelukkig géén einddatum, een ouder kan onbeperkt blijven deelnemen aan onze activiteiten.

"People believe in words only for a stretch of time. Then they start to look for action."

V.Z.